• 1 - עמוד
 • 2 - עמוד
 • 3 - עמוד
 • 4 - עמוד

 • 5 - עמוד
 • 6 - עמוד
 • 7 - עמוד
 • 8 - עמוד

 • 9 - עמוד
 • 10 - עמוד
 • 11 - עמוד
 • עם המשפחה והעיר קצרין אנו מרכינים ראש ואבלים על נפילתו של לוחם החה"ן איתן אברהמי הי"ד

  
  דברים על קברו של איתן
  
  
  
  בשם אנשי העיר קצרין ורמת הגולן, ובשם העומדים כאן, באתי להיפרד ממך איתן.
  
  חלוץ היית בחייך ובמותך. חלוץ היית בחייך מילדות, כאשר בעצם ישיבתך ברמת הגולן היווית עם כל תושביה חומת מגן לכל עם ישראל. חלוץ במותך, כאשר עברת משרותך האזרחי בגולן לשירותך הצבאי בגולני.
  
  
  
  כשאדם הולך לעולמו נשאר איתנו שמו. עכשיו אנחנו רואים בברור מה מסמל שמך, איתן אברהמי. אברהם אבינו מכונה במקרא איתן. חז"ל אומרים מפני מה נקרא אברהם אבינו "אברהם העברי", משום שהוא מעבר אחד, וכל העולם כולו הוא מן העבר האחר. שלושת אלפים ושבע מאות שנה עברו מימי אברהם ועדיין אנו באותו מצב. כל העולם מעבר אחד ואנו מהעבר האחר. 
  
  
  
  מול עולם עוין עמד אברהם אבינו איתן, ואיתנותו זו עומדת לנו עד היום. 
  
  בהושענות להושענא רבא מופיע פסוק: "למען איתן הנזרק בלהבות אש, הושע נא והושיעא נא". הדברים נכתבו ביחס לאברהם אבינו שנזרק לכבשן האש. 
  
  עתה עומדים כולנו מול קברך איתן, אשר נזרקת ללהבות אש ומבקשים שגם למענך תהיה ישועה.
  
  
  
  מחר בערב נדליק נרות חנוכה ואתה לא תהיה אתנו.
  
  נאמר במקרא "נר ה' נשמת אדם". אדם מישראל שמסר נשמתו למען העם הופך לנר ה'.
  
  
  
  על נרות חנוכה אנו אומרים "הנרות הללו קודש הם". כאן, במקום הזה, מול קברך וקברות חברך הנופלים הטמונים כאן, מקבלת אמרה זו משמעות נוספת. "הנרות הללו קודש הם". 
  
  
  
  תהי מסירות נפשך נחמה להוריך, לאחיך ולאחותך, לסבך ולסבתך, לכל חברך ולכולנו,
  
  
  .ותהי נשמתך צרורה בצרור החיים
  
  
  
  
  
  דניאל שילה 
  
  רבה של קצרין 
  
  
  


  אנו עושים כמיטב יכולתנו להציג מידע מהימן ועדכני,
  במידה וקיימים אי דיוקים או ברצונכם להוסיף ולעדכן מידע,
  ניתן לפנות אלינו במייל