new
פלחה"ן גולני - יחידה בעוצמה , עצומה בייחודה...
new
הצוותים, אווירת המשפחה - חה"ן גולני יכולה להיות בשבילך...
new
תמיד בראש, מבקיעה את הדרך לחטיבה...
new
פלחה"ן גולני מהווה את חוד החנית של החטיבה...
new
הצוותים, אווירת המשפחה - חה"ן גולני יכולה להיות בשבילך...
new
פלחה"ן גולני - יחידה בעוצמה , עצומה בייחודה...
new
היכנסו ותירמו... התרומות שלכם, מחזקות את הלוחמים.
new
הצוותים, אווירת המשפחה - חה"ן גולני יכולה להיות בשבילך...
new
תמיד בראש, מבקיעה את הדרך לחטיבה...
new
פלחה"ן גולני - יחידה בעוצמה , עצומה בייחודה...
new
אנחנו כאן בשביל הלוחמים, למען רווחתם וכדי לעזור..


דולקים כרגע 602 נרות זיכרון באתר


רואי 17/04/2018 14:57:31

לזכרו של חברנו לצוות
דורון בן עליזה ומשה

נפצע בפעולה ב 1995 כלוחם יממ ונפטר ב 1998.
יהי זכרו ברוך

test 13/05/2013 13:42:45

wergfsegsd

לירז שטרית 12/04/2013 09:30:28

לעילוי נשמתם של חיילי צה"ל , שחרפו נפשם במערכות ישראל ובמחתרות למען מדינת ישראל.
יהי זכרם ברוך


אבא 21/05/2011 08:54:58

כל יום הוא יום זיכרון

אורן ואזנה 09/05/2011 13:51:15

לכבוד דוד שלי משה אוחיון חייל גולני ז"ל שנפל בפעילות צבאית אוהב אותך מאוד לא נשכח אותך לעולם

אורן ואזנה 09/05/2011 13:41:56

אני מדליק נר זיכרון לזכר דוד שלי משה אוחיון ז"ל יהי זכרו ברוך אוהב אותך מאוד אני לא אשכח אותך לעולם


גדעון יפרח 09/05/2011 11:28:18

לזכר חללי כל מערכות ישראל

ויקי אביטן 09/05/2011 08:42:08

לזכרו של בן דודה אהוב שנפצע אנושות בעת מילוי תפקידו בחברון ונפטר לאחר 3.5 שנים דורון בן זכרי יהי זכרך ברוך

ציון שטרית 09/05/2011 01:54:01

בס"ד
לזכרו של אחי יקירי רונן כהן ז"ל שכהרגלו בקודש התנדב למשימה אליה לא היה צריך לצאת.מצא את מותו בהגנה על תושבי מדינת ישראל


מוטי אטיה 08/05/2011 06:26:21

הפרחים הזכים שנפלו על קידוש החיים והגנת המולדת

לא נשכח ולא נסלח - מטליה גליקשטיין 02/05/2011 02:18:18

מגיע לכבודם את הנר בגלל כל מה שהם עשו ואיך שקשה הם עבדו ויהיה זכרם ברוך
ומגיע להם את כל הכבוד מכולנו
לחיילים ולשואוה וגבורה

דן לוי 08/03/2011 17:12:32

אני מדליק את הנר לכבוד חיילי צה"ל שבאמת עושים עבודת קודש
ולחללי צה"ל וישראל הגיבורים שינוחו בשלום על משכבם


ידידיה לוגסי 01/02/2011 17:11:41

לכבוד כל הנופלים...ולכבוד כל הלוחמים שלוחמים ולחמו!

רז אדרי 17/01/2011 21:00:48

לכבוד כל הנופלים יהיה זכרם ברוך.... אוהב את כל גולני

אופק 13/01/2011 22:52:09

לכל חללי צבא הגנה לישראל.
ולחיילי גולני בפרט.